Archiv blogu

4A

Koncept 4A, který je definován na základě rolí zákazník, připravil Jagdish N. Seth a Rajendra Sisodia.

Skládá se z:
Acceptability (místo produktu/zákazníka) – jak dokáže nabídka překonat zákazníkova očekávání
Affordability (místo ceny/nákladů) – kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit za váš produkt/službu
Accessibility (místo distribuce/pohodlí) – jak snadno se k zákazníkům dostane váš produkt/služba
Awareness (místo propagace/komunikace) – jak dokážete zákazníka oslovit a nalákat

4P

4P je jedním ze základních nástrojů, který se v marketingu používá. Existují i rozšířené přístupy (7P, 8P apod.), které stejně jako základní 4P pomáhají lépe pochopit zákaznické chování a navýšit plnění marketingové strategie. Při využívání tohoto nástroje je důležité vycházet z analýzy konkurence a vlastní nabídku vztahovat na správně zvolenou cílovou skupinu.


Product/Produkt – jaký produkt/službu nabízíte
Price/Cena – jaká je cena vašeho produktu/služby
Promotion/Propagace – kdy a kde se komunikací dostanete do kontaktu se zákazníkem
Place/Distribuce – jak se váš produkt/služba dostane k zákazníkovi.

A/B testování

A/B testování je metoda k porovnání efektivity jednotlivých marketingových sdělení a reklam. Na základě zobrazení dvou odlišných variant zjistíme, která je pro zákazníky atraktivnější. A/B testování by mělo probíhat pravidelně a vést k optimalizaci výkonu jednotlivých marketingových nástrojů.

Affiliate marketing

Při využití affiliate marketingu využíváte spolupráce s další stranou (nebo více stranami), které poskytují vlastní prostor/traffic pro vaše sdělení. Pokud se podaří přivést zákazníka na vaši stránku a uskutečnit obchod, svému affiliate partnerovi vyplatí předem stanovenou provizi nebo přesnou částku.

Afinita

Afinita nebo TAI (Target Affinity Index) se využívá pro zhodnocení vhodnosti komunikačního kanálu či konkrétně daného média pro zacílení kampaně na vaši cílovou skupinu. Afinita vychází z uživatelů, kteří dané médium sledují ve srovnání s obecnou populací. V závislosti na výši afinity definujete vhodnost média pro úspěch vaší kampaně.

AIDA

AIDA je systém, který rozděluje nákupní cestu do několika fází, pro které je odlišné marketingové sdělení.

Attention / Vyvolání pozornosti – Zaujmout pozornost potenciální zákazníka z definované cílové skupiny.

Interest / Zájem – V této nákupní fázi svým potenciálním zákazníkům předkládáte výhody vašeho produktu/služby.

Desire / Přání – Váš potenciální zákazník má dostatek informací o vašem produktu/službě. Teď přemýšlí, zda u vás může nakoupit v závislosti na ceně.

Action / Akce – Na závěr přichází vždy akce. Vychází z toho, zda u vás zákazník nakoupí během první návštěvy nebo bude ještě nějakou dobu přemýšlet a musíte ho motivovat.

Akvizice

Akvizice obecně funguje jako označení pro rozšíření portfolia. V B2C půjde o získání nového zákazníka, v B2B může kromě nového klienta akvizice znamenat i rozšíření portfolia v podobě získání nového produktu (odkup značky).

Ambient marketing

Forma guerilla marketingu, která využívá ambientních médií. Ambientní marketing je nejčastěji realizován na OOH (out-of-home), kde má za cíl pobavit nebo překvapit široké spektrum lidí, kteří se s vaším sdělením setkají. Vyznačuje se vysokou mírou originality, která přitáhne značce nové zákazníky.

Ambient(ní) média

Ambientní média jsou označována nestandardní a netradiční média obvykle ve veřejném prostoru, která přitahují pozornost a rozruch kolem značky. Obvykle jsou používány na zvýšení znalosti značky, kreativním způsobem je však možné je využít i pro samotný prodej.

Analýza klíčových slov

Analýza klíčových slov patří mezi základní prvek online marketingu. Pomocí analýzy získáte slova a fráze, které vaši potenciální zákazníci používají. Snadněji jim tak můžete nabídnout, co potřebují. Zároveň je analýza klíčových slov jednou z podmínek pro vybudování kvalitního webu, který bude relevantní pro vyhledávače.