Archiv blogu

4A

Koncept 4A, který je definován na základě rolí zákazník, připravil Jagdish N. Seth a Rajendra Sisodia.

Skládá se z:
Acceptability (místo produktu/zákazníka) – jak dokáže nabídka překonat zákazníkova očekávání
Affordability (místo ceny/nákladů) – kolik jsou zákazníci ochotni zaplatit za váš produkt/službu
Accessibility (místo distribuce/pohodlí) – jak snadno se k zákazníkům dostane váš produkt/služba
Awareness (místo propagace/komunikace) – jak dokážete zákazníka oslovit a nalákat

4P

4P je jedním ze základních nástrojů, který se v marketingu používá. Existují i rozšířené přístupy (7P, 8P apod.), které stejně jako základní 4P pomáhají lépe pochopit zákaznické chování a navýšit plnění marketingové strategie. Při využívání tohoto nástroje je důležité vycházet z analýzy konkurence a vlastní nabídku vztahovat na správně zvolenou cílovou skupinu.


Product/Produkt – jaký produkt/službu nabízíte
Price/Cena – jaká je cena vašeho produktu/služby
Promotion/Propagace – kdy a kde se komunikací dostanete do kontaktu se zákazníkem
Place/Distribuce – jak se váš produkt/služba dostane k zákazníkovi.

A/B testování

A/B testování je metoda k porovnání efektivity jednotlivých marketingových sdělení a reklam. Na základě zobrazení dvou odlišných variant zjistíme, která je pro zákazníky atraktivnější. A/B testování by mělo probíhat pravidelně a vést k optimalizaci výkonu jednotlivých marketingových nástrojů.

A1 stojan

Oboustranný reklamní stojan ve formátu A1 je nejpoužívanější reklamní nosič.

Ad Awareness

Označení pro povědomí o reklamě značky, které zobrazuje, kolik procent cílové skupiny si vybaví konkrétní reklamu na daný produkt.

Advertiser

Zadavatel (osoba nebo firma), který investuje do reklamy a je finálním plátcem reklamního prostoru a služeb.

Advertising

Anglické pojmenování reklamy, tedy placené prezentace vlastního sdělení na základě potřeb, které vedou k dosažení cíle.

Affiliate marketing

Při využití affiliate marketingu využíváte spolupráce s další stranou (nebo více stranami), které poskytují vlastní prostor/traffic pro vaše sdělení. Pokud se podaří přivést zákazníka na vaši stránku a uskutečnit obchod, svému affiliate partnerovi vyplatí předem stanovenou provizi nebo přesnou částku.

Afinita

Afinita nebo TAI (Target Affinity Index) se využívá pro zhodnocení vhodnosti komunikačního kanálu či konkrétně daného média pro zacílení kampaně na vaši cílovou skupinu. Afinita vychází z uživatelů, kteří dané médium sledují ve srovnání s obecnou populací. V závislosti na výši afinity definujete vhodnost média pro úspěch vaší kampaně.

AIDA

AIDA je systém, který rozděluje nákupní cestu do několika fází, pro které je odlišné marketingové sdělení.

Attention / Vyvolání pozornosti – Zaujmout pozornost potenciální zákazníka z definované cílové skupiny.

Interest / Zájem – V této nákupní fázi svým potenciálním zákazníkům předkládáte výhody vašeho produktu/služby.

Desire / Přání – Váš potenciální zákazník má dostatek informací o vašem produktu/službě. Teď přemýšlí, zda u vás může nakoupit v závislosti na ceně.

Action / Akce – Na závěr přichází vždy akce. Vychází z toho, zda u vás zákazník nakoupí během první návštěvy nebo bude ještě nějakou dobu přemýšlet a musíte ho motivovat.